DELA

Korv-Görans får vänta på bygglov

Korv-Görans har ansökt om bygglov vid Lilla Torget men ärendet bordlades i måndags i byggnadsnämnden. Platsen ska först synas och därefter tas ansökan upp i nämnden den 28 juni. (tl)