DELA

Korta fängelsestraff senareläggs

Med anledning av coronaviruset skjuter fängelserna upp verkställandet av korta straff.

Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader ska avbrytas tillfälligt under perioden 19.3-19.6.

– Säkerheten i fängelserna är ytterst viktig också i det rådande coronavirusläget. Syftet med dessa åtgärder är att minska smittorisken i fängelserna och att underlätta personalens arbete, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson. (hh)