DELA

Kort tidsfrist för ändringar

Fastighetsägare som upptäcker fel i det beslut om fastighetsskatten som nyligen skickats ut ombeds ta kontakt med skattebyrån senast i mitten av augusti.
Det går också att söka ändring senare hos skatterättelsenämnden. (ao)