DELA

Körde på hund – frias i tingsrätten

I slutet av förra sommaren körde en man i bil på en hund i Jomala. Han åtalades i tingsrätten för äventyrande av trafiksäkerheten och målsägande yrkade på ersättning för ett veterniärbesök i samband med påkörningen. Hunden klarade sig utan skador.

Målsäganden menade att chauffören hade varit oaktsam. Chauffören menade å sin sida att kvinnan som rastade de två hundarna hade varit oaktsam.

Enligt tingsrätten gick det inte att fastställa huruvida mannen som körde bilen hade agerat oaktsamt i trafiken genom att ”underlåta att iaktta den omsorg och varsamhet som betingats av omständigheterna till förekommande av fara och skada”.

Någon ytterligare bevisning än vittnesmålen fanns inte att ta ställning till. Tingsrätten friade mannen. (jo)