DELA

Körde grovt rattfull med två barn i bilen

En man i 30-årsåldern har dömts till ovillkorligt fängelsestraff för grovt rattfylleri. Straffet blev strängare eftersom han hade sina två små barn med sig i bilen.
I november i fjol körde mannen de två barnen till ett daghem i Mariehamn från familjens bostad i norra staden och sedan hem igen, trots att han druckit så mycket alkohol att promillehalten var minst 2,34.
Tingsrätten konstaterar att barnen på grund av sin ålder och sin beroendeställning till fadern inte har haft någon möjlighet att vägra åka med, och att det här var en försvårande omständighet.
En annan omständighet var att mannen tidigare, i maj 2005, dömts för grovt rattfylleri av Esbo tingsrätt.
Domstolen ansåg att mannen dels hade återfallit i brott och att speciellt de två minderåriga barnens säkerhet äventyrats, måste straffet bli ovillkorligt fängelse. Längden på straffet fastställdes till 65 dagar.
Tillfälligt körförbud har gällt sedan slutet av november i fjol. Det upphör den 22 november i år. (ao)