DELA

Körde för fort – körkortet drogs in

Under söndagen har polisen övervakat trafiken gällande nykterhet och hastighet. Inget att anmärka gällande nykterheten men två överhastigheter kunde noteras. På Önningebyvägen körde en bilist 30 kilometer i timmen över den tillåtna hastigheten. Personens körkort drogs in i tio dagar. På Järsövägen delgav polisen dagsböter till bilisten som kört över hastigheten.

Polisen har övervakat kvällens fotbollsmatch i Mariehamn där allt gått lugnt till.

En trafikolycka påträffades under polisens patrull i Mariehamn under söndagen. Det handlade om en påbackningsolycka var ingen av parterna skadats och de små materiella skadorna kunde lösas mellan parterna.

Polisen har också assisterat sjukvårdspersonal i ett akut fall och ett mindre akut ärende var handräckning begärdes. (jm)