DELA

Körde 169 km/h på 90-väg – fick villkorligt

En man född 2002 dömdes i tingsrätten igår till 50 dagars villkorligt fängelse och 50 dagsböter, totalt 300 euro. Mannen blev i juni påkommen av polisen med att köra 169 km/h på Nya Godbyvägen i höjd med Björsby, där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h. Mannen fortsatte i hög hastighet vidare mot Godby, körde om flera fordon i höjd med Ämnäs, och höll en kraftig överhastighet även i korsningen Nya Godbyvägen-Godbyvägen. Han dömdes för grovt äventyrande av trafiksäkerheten samt för tredska mot polis efter att ha underlåtit att åtlyda polisens signaler att stanna. (ss)