DELA

Köper vägsalt för 65.000 euro

Landskapsregeringen har beslutat att köpa cirka 350 ton kalciumklorid av Tetra Chemicals europé Ab för 186,90 euro per ton, totalt 65.415 euro.
Vad gör man med 350 ton kalciumklorid, landskapets trafikingenjör Björn Ekblom?
– Det är vägsalt som binder damm på grusvägar sommartid.
Drygt en tredjedel av mängden går till landskapet, resten går till kommunerna och en del privata entreprenörer som sköter väghållningen.
Ekblom påpekar att kalciumklorid är mindre farligt för miljön än natriumklorid som används till att salta vägarna på vintern.
Säckarna med vägsaltet, 1.000 kg per säck ska transporteras till fasta Åland av Transmar Ab till ett pris på 48,50 euro per ton. Till skärgården beslöt man anta Åkeri Söderström & Karlssons anbud till samma pris. Totala värdet av transporterna är ca 16.975 euro. (ns)