DELA

Kontrakt snart för polishuset

Landskapets fastighetsverk har fattat beslut om vilka företag som vunnit entreprenaderna avseende bygg, vatten- och sanitet, el och annat inför uppförandet av nya polishuset vid Strandgatan i Mariehamn.

– Nu pågår granskning av de handlingar företagen lämnat in varefter vi inom närmaste veckorna avser teckna kontrakt såvida inget oförutsett inträffar. Byggstart sker sedan inom några veckor från kontrakttecknande, meddelar fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Som Nya Åland berättat har stadens byggnadsnämnd har beviljat bygglov för om- och tillbyggnaden. Fastighetsverket förväntar sig inga besvär med anledning av bygglovsbeslutet. (ao)