DELA

Konsumentpriser steg med en procent

Det åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i april i år jämfört med april 2012, rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub.
Det var främst högre priser inom gruppen ”livsmedel och alkoholfria drycker” som inverkade på uppgången. Lägre priser inom gruppen ”kommunikationer” dämpade inflationen.
De finländska konsumentpriserna steg i april med 1,5 procent på årsbasis, mest på grund av dyrare livsmedel och högre restaurang- och kafépriser. I Sverige sjönk i april konsumentpriser på årsbasis i genomsnitt med 0,5 procent. Minskade räntekostnader hade störst effekt på inflationstakten.
Den genomsnittliga inflationstakten i euroländerna i april var preliminärt 1,2 procent. (pd)