DELA

Konsumentpriser steg i slutet av året

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i december, jämfört med 2,5 procent i november. Uppgången beror bland annat på dyrare bränslen och elektricitet, rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Samtidigt dämpades inflationen marginellt av prissänkningar inom rekreation och kultur och restauranger. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,8 procent. (lf)