DELA

Konstapel och skötare får medalj

En konstapel och en sjukskötare som tjänstgjort inom landskapet i 20 år belönas med Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972.
De är äldre konstapeln Lars-Erik Engblom vid Ålands polismyndighet och sjukskötare Seija Sandell vid Ålands hälso- och sjukvård.