DELA

Kondelin bas för naturvård

Landskapsregeringen har utsett Hanna Kondelin till ny naturvårdsintendent från och med den första oktober..

Kondelin, som är filosofie licentiat, har hittills arbetat som tillfällig utredare på social- och miljöavdelningen. (tt-s)