DELA

Koncerner styr åländsk ekonomi

– Andelen företag som tillhör en koncern uppgår till endast 6,6 procent av samtliga företag på Åland. Men deras ekonomiska betydelse är väsentligt större, deras andel av antalet sysselsatta på Åland är 43,8 procent och andelen av omsättningen på Åland är 55,0 procent.
Det konstaterar Jonas Karlsson i Åsubs färska statistik över koncerner på Åland 2011.
2011 fanns 54 koncerner med Åland som hemort och de innehöll tillsammans 298 företag. Det är en ökning med sju koncerner och 37 företag jämfört med 2010. De flesta koncernerna och företagen finns inom handeln. Sex av koncernerna är kommunala.
Av dotterbolagen är 85 registrerade på Åland, 21 i Finland, 18 i Sverige och 37 i övriga länder. Åländska koncerner har företag i 17 olika länder.
Viking Line toppar listan över flest anställda med Ålandsbanken på andra plats och Eckerökoncernen på den tredje. (tt-s)