DELA

Kommunutlåtanden till 18 maj

Ålands landskapsregering föreslår genom ett lagförslag en reform av kommunstrukturen så att Åland senast den första januari 2022 består av fyra kommuner. Med anledning av detta har landskapsregeringen gett tillfälle att ge synpunkter på lagförslaget.

Synpunkterna skulle ursprungligen vara landskapsregeringen tillhanda senast den 11 maj, men remisstiden har nu förlängts till den 18 maj. Lagförslaget innehåller en lag om hur reformen ska genomföras samt en allmän lag om kommunstruktur som är tänkt att ersätta den nuvarande blankettlagen om kommunindelning. (hh)