DELA

Kommunskatter enligt förslag

FÖGLÖ. Fullmäktige gick på kommunstyrelsens linje då man fastställde skattesatserna för 2010 på sitt senaste möte. Inkomstskattesatsen blir, som tidigare, 17 procent.

Fastighetsskatten för stadigvarande bostäder och föreningshus blir fortsättningsvis 0 procent, fritidshus 0,9 procent, obebyggda byggplaster 0,5 procent och kraftverk 1,25 procent. Den allmänna procentsatsen är 0,7 procent. (ab)