DELA

Kommunpengar i lagtinget i dag

Två lagförslag som ger extra pengar till kommunerna behandlas i lagtinget i dag.

Det första är den kompensation på totalt 1,5 miljoner euro som görs för de skattemedel kommunerna gick miste om 2018 genom statens konkurrenskraftspaket. Förslaget fanns med som ett moment i landskapsregeringens budgetförslag för 2019.

Det andra lagförslaget är en utvidgning av möjligheterna för kommunerna att få samarbetsstöd om de ansluter sig till samordningsprojekt inom it-området.

I budgeten för 2019 föreslås 300 000 euro i samarbetsstöd totalt, för att sedan uppgå till 400 000 år 2020. Enligt förslaget prioriteras stöd för it-projekt som drivs genom Åda. (ff)