DELA

Kommunmöte om drogpolicy

Enligt landskapets handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013-2016 skall varje kommun ha en policy och en handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak.
I tisdags ordnade projektet Vision Nolltolerans vid Folkhälsan på Åland ett seminarium för att hjälpa kommunerna att ta fram de dokument som behövs.
– För att utveckla handlingsplan och policy behöver inte kommunen ha en expert inom preventivt arbete, istället ska projektet Vision Nolltolerans fungera som stöd och bollplank, skriver projektledaren Alexandra Walk-Liljeroos i ett pressmeddelande.
Inom projektet har ett nolltoleranspaket tagits fram med förslag till konkreta åtgärder.
Seminariet öppnades av social- och miljöminister Carina Aaltonen (s) och leddes av preventionsspecialist Anna Sjöström som är knuten till öppenvårdsmottagningen Selfhelp i Stockholm. (tt-s)