DELA

Kommunlagar i kraft första maj

Landskapsregeringen har beslutat att landskapslagarna om kommunreform ska träda i kraft från och med den 1 maj 2019. Det betyder att kommunerna nu bör inleda arbetet med att skriva samgångsavtal, skriver kommunminister Nina Fellman i ett pressmeddelande.

Hon skriver även att de kommunindelningsutredningar som har gjorts i varje samarbetsområde ska ligga till grund för samgångsavtalen. Under våren ska också landskapsregeringen att lämna ett förslag på korrigerat landskapsandelssystem till kommunerna för remiss. I förslaget ska utlovade förändringar som beaktar den nya kommunstrukturen ingå.

Kommunministern skriver vidare att landskapsregeringen kommer att se till att kommunerna har tillgång till sakkunnigt processtöd under arbetets gångm, som ska medverka till en bra dialog inom och med kommunerna.

Högsta domstolen godkände lagarna bakom kommunstrukturreform i början av mars, och de stadsfästes av presidenten en tid efteråt. (ck)