DELA

Kommunförbundet varnar om budget

Det blir svårt för kommunerna att fatta beslut om inkomstskattesatser och fastighetsskatter i år.

Det varnar kommunförbundets ordförande Håkan Lundberg och förbundsdirektören Magnus Sandberg för.

Orsaken är flera beslut som tagits med kort framförhållning.I förslaget till landskapsbudget för 2018 finns ett nytt avdrag i kommunalbeskattningen. Men uppgifter om hur de enskilda kommunerna påverkas finns inte ännu.

Staten föreslår avdragjusteringar som också träder i kraft i kommunerna.

Landskapsandelssystemet som en majoritet i lagtinget röstade för i september minskar kommunernas basfinansiering med runt 10 procent jämfört med 2017.

– De kommunala budgeterna inför nästa år kommer att vara betydligt mindre träffsäkra än vad som är brukligt, och detta på grund av omständigheter som kommunerna själva inte kunnat påverka, skriver Lundberg och Sandberg i ett pressmeddelande. (pd)