DELA

Kommunerna tror på försiktig budgetering

Inför 2011 har kommunerna budgeterat verksamhetsintäkterna till 43 miljoner, vilket jämfört med 2010 års budgeter innebär en ökning om tre miljoner. Verksamhetskostnaderna budgeteras till 155 miljoner, en ökning på fem miljoner jämfört med budgeten året innan. Två kommuner budgeterar ett negativt årsbidrag och fem kommuner budgeterar ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna.
– Kommunerna är försiktiga i sin budgetering, konstaterar Ålands statistik- och utredningsbyrå, som sammanställt uppgifterna.
Alla kommuner förutom en planerar för investeringar. Totalt uppgår investeringarna till 23 miljoner euro, vilket är fyra miljoner mindre än i 2010 års budget. (lf)