DELA

Kommunerna förlorar miljoner

Landskapsregeringens förslag till ekonomiska åtgärder drabbar kommunerna hårt. Ålands kommunförbund uppskattar att kommunernas intäkter minskar med cirka 2,9 miljoner euro om de föreslagna åtgärderna i form av ofinansierade avdrag och utebliven indexjustering i landskapsandelssystemet drivs igenom.
Frågan debatterades på kommunförbundets förbundsstämma nyligen.
– Besvikelsen över kortsiktigheten i åtgärderna var stor, skriver kommunförbundet i ett pressmeddelande.
– Kommunförbundet vill i stället tillsammans med landskapsregeringen få till stånd en utveckling av den kommunala sektorn för att långsiktigt kunna finansiera och kvalitetssäkra den kommunala välfärdsservicen. Som läget nu ser ut blir det nödvändigt att höja kommunalskatterna inom de närmaste åren, utan att man får mer välfärd för pengarna.
Nu skall en delegation under ledning av förbundsstämmans ordförande Harriet Lindeman uppvakta landskapsregeringen.
På stämman behandlades också budgeten för år 2010 där kostnaderna jämfört med i år har reducerats med 6,5 procent. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att under nästa år utarbeta förslag till en kommunreform som bland annat har som mål att säkra medborgarnas rätt till likvärdig välfärd. (tt-s)