DELA

Kommunen tar över hemgård

FÖGLÖ. Kommunen tar över lägenheterna i Degerby som hittills ägts och skötts av Föglö hemgårdsförening den 1 januari 2011, det beslöt kommunfullmäktige på sitt senaste möte.
Initiativet kom från föreningen i höstas och ärendet har därefter varit på remiss i socialnämnden och i byggnads- och tekniska nämnden.
Socialnämnden hade inget att invända mot ett övertagande för kommunen har sedan länge ett samarbete med föreningen gällande boende i lägenheterna, som alltså ligger ett stenkast från kommunen egna omsorgshem Annagården.
Byggnads- och tekniska nämnden ställde sig också positiva, med motiveringen att det finns resurser för fastighetsskötseln och att byggnaderna är i relativt gott skick.
Föglö hemgård har funnits sedan 1976. Initiativtagare var utflyttade Föglöbon Helge Jansson som fick övriga Föglöbor med sig. Med hjälp av frivilliga krafter och insamlade pengar kunde hemgården med 20 pensionärslägenheter byggas. (ab)