DELA

Kommunen betalar inte planeringen av Fiskö

BRÄNDÖ. Kristiina och Tom Grahn ansöker om att få starta planering av markområde i Fiskö by.
Områdesarkitekt Ursula Koponen har meddelat att ansökan kan godkännas.
Ansökan innehåller också en begäran om att kommunen bör överväga att stå för planeringskostnaderna på cirka 6 000 – 7 000 euro
Kommunstyrelsen konstateras att målsättningen med planen kan godkännas, att området utgör en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet och att arkitekt Kim Eklund kan godkännas som planläggare.
Men kommunen påtar sig inte några som helst kostnader för planläggningen.
Som motivering anförs dels att medel inte finns budgeterade, dels att något egentligt behov av nya tomter för tillfället inte finns i kommunen. Det finns redan tomter som att tillgå inom planområdena Bellarshamn/Brändö by, Ramsholm/Baggholma och Ramsö Syd/Fiskö by. (ka-f)