DELA

Kommundiskussioner ”i sakta mak”

Kansliminister Nina Fellman (S) säger att det rör på sig i kommunfusionsfrågan, efter en direkt fråga på lantrådets presskaffe från medierna om hur arbetet och dialogen med kommunerna nu ser ut.