DELA

Kommundirektörens lön justerades för att överstiga lärares

Kommunstyrelsen i Brändö beviljade på sitt senaste möte en löneförhöjning till kommundirektören. Bakgrunden är att en av lärarna i skolan i Brändö efter många års anställning kommit upp i en lönenivå som översteg kommundirektörens. Beslutet var enhälligt. Kommundirektör John Wrede anmälde jäv vid behandlingen av ärendet. (ss)