DELA

Kommunalskatten kan höjas i Saltvik

SALTVIK Kommunalskatten i Saltvik kan komma att höjas nästa år. Kommunen hör i dag till de åländska kommuner som har lägst kommunalskatt, 16,25 procent.
– Men det finns ett visst tryck på att höja skatten. I mitt förslag till kommunstyrelsen kommer jag att föreslå att kommunalskatten höjs nästa år till 16,75, säger kommundirektör Kjell Nyberg till Ålands Radio.
Till Nyan säger dock Nyberg att hans förslag till kommunstyrelsen inte är klart, men att höjningen nog troligen ligger på runt 0,5 procentenheter.
Kjell Nyberg kommer inte att förslå någon förändring av fastighetsskatten och någon hundskatt är inte aktuell. Kommunstyrelsen tar upp budgetförslaget den 28 oktober. (ak)