DELA

Kommunal aktion för Godby center

FINSTRÖM. Geta vill att de norråländska kommunerna tillsammans skall kräva att polisen och hälsocentralen blir kvar i Godby center. Kravet skall framföras till landskapsregeringen i form av en gemensam uppvaktning.
Kommunstyrelsen i Finström beslöt på sitt möte i onsdags att omfatta Getas förslag.
Frågan om en stängning av ÅHS hälsocentral och poliskontoret i Godby har varit aktuell i samband med diskussioner om inbesparingsåtgärder. (tt-s)