DELA

Kommitté utreder Ålandsvägen

Frågan om hur trafiken på Ålandsvägen egentligen skall se ut skall nu utredas av en politiskt tillsatt kommitté. Stadsstyrelsen beslöt i går att kommittén skall ledas av Roger Jansson (fs) och bestå av sammanlagt sju medlemmar. Vilka medlemmarna blir är ännu inte klart.
Det officiella uppdraget är att ta fram förslag för Ålandsvägens utformning före den 7 september i höst.
Stadsstyrelsen beslöt samtidigt att ge tekniska nämnden i uppdrag att snarast bygga om korsningen mellan Ålandsvägen och Skillnadsgatan.
Det betyder att de nuvarande och skarpt kritiserade farthindrena tas bort. (tt-s)