DELA

Kommitté tillsätts för Doktorsvillan

Kultur- och fritidsnämnden anser att det behövs en kommitté för att utreda hur man ska underhålla Doktorsvillan i Mariehamn. Nämnden vill att kommittén tillsätts av stadsstyrelsen, med representanter från stadsutvecklingsnämnden, infrastrukturnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

På kultur- och fritidsnämndens senaste möte återremitterades frågan, men vid nästa möte ska man göra ett studiebesök vid Doktorsvillan. (eh)