DELA

Kollisioner mellan personbilar och rådjur

I tisdags skedde en rad kollisioner på våra vägar. Vid 10-tiden krockade två personbilar på Norrbygatan i Gottby på grund av att den ena bilen kom över i den motkommandes körfält. Ingen person skadades, men materiella skador uppstod. Polisen misstänker äventyrande av trafiksäkerheten.
På morgonen vid 07.30-tiden krockade en personbil med ett rådjur på landsväg 2 i Jomala. Rådjuret sprang fram så plötsligt att föraren inte han väja. Samma sak inträffade vid 23-tiden på Östernäsvägen i Mariehamn. Även här kom ett rådjur utspringande så plötsligt att en kollision var oundviklig.
I tisdags skedde också en trafikförseelse i Finström. En person framförde sitt fordon längs Bartsgårdavägen, trots att personbilen var obesiktad. (lf)