DELA

Kollision vid ÅCA-korsningen

Två personer fick föras till sjukhus sedan två personbilar kolliderade i korsningen Nya Godbyvägen och St Olofsvägen, i höjd med ÅCA sent på onsdag eftermiddag.

– Det var en bil som kom körande söderifrån på Nya Godbyvägen och en som körde ut från Jomala kyrka-hållet, säger Lennart Johansson, räddningschef vid Räddningsområde Ålands landskommuner.

Bara en person färdades i vardera bilen. De fördes till sjukhus vid medvetande.