DELA

Kökarskola får hissa grön flagga

Sällskapet för miljöfostran ger i år rekordmånga skolor och daghem rätten att hissa ”Grön flagg”. Totalt handlar det om 101 enheter varav 14 svenskspråkiga.
– Det är roligt att se hur barnen engagerar sig för att förbättra världen. Natur och Miljös dröm är att miljöhänsyn bli en del av vardagen i varje skola och varje daghem, säger Maria Aroluoma, koordinator för Grön flagg.
Deltagarna gör upp målsättningar och planer för sin verksamhet som sedan integreras i miljötänkandet i vardagen. Varje skola och daghem skapar ett miljöråd där barn och ungdomar aktivt är delaktiga i planerna.
Kökar grundskola får hissa den gröna flaggan som enda åländska skola i år. (mt)