DELA

Kökars skattesatser blir oförändrade

KÖKAR. Kommunfullmäktige i Kökar har fastställt skattesatserna för nästa år. Alla behålls på samma nivå som i år.
Inkomstskattesatsen blir alltså 19,75 procent, den allmänna fastighetsskatteprocent blir 0,80 procent, fastighetsskatten för andra bostadsbyggnader, det vill säga fritidshus, blir 0,90 procent och för byggnader för stadigvarande boende och för föreningshus uppbärs ingen fastighetsskatt. (ml)