DELA

Kökarbor får extratur till Galtby

Kökar och Sottunga får en extra färjtur till Galtby lördagen den 16 november.
Kökars kommun ansökte om turen ”för att barn, ungdomar och vuxna skall kunna åka och simma på en familjeresa och göra teaterbesök, släktbesök och ha en möjlighet att besöka privat läkare och tandläkare”.
Skärgårdsfärjan Skiftet går från Sottunga kl. 5.30 via Kökar och kommer till Galtby kl. 9.20, med retur från Galtby kl. 20.15. För att besättningens vilotider ska hållas ställer landskapet in Skiftets tur från Sottunga till Långnäs natten till den 16 november.
Infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C) fattade beslutet. Turen medför extra kostnader på 2.800 för landskapet. (pd)