DELA

Kökarboden får retroaktivt stöd

Kökarboden får ett retroaktivt investeringsstöd på 1.300 euro. Beslutet går emot landskapsregeringens handläggningsprinciper då företagsstöd normalt inte beviljas i efterhand.
Landskapsregeringen hänvisar i sitt beslut till det svåra ekonomiska läget och att butiken nyligen bytt butiksinnehavare. (ak)