DELA

Kökar utan kommundirektör

Kökars kommundirektör Kurt Forsman kommer vara frånvarande fram till årsskiftet.

På torsdag ska kommunstyrelsen diskutera hur kommunen ska tackla situationen och på måndag tas ärendet upp i kommunfullmäktige.

– Då ska vi diskutera vår framtid, säger Madelene Ahlgren-Fagerström.

Vilka eventuella åtgärder styrelsen kan tänkas föreslå vill Ahlgren-Fagerström inte gå in på.

De senaste åren har Kökar haft ekonomiska utmaningar som lett till att kommunen tvingats begära extra anslag av landskapet.

– De ekonomiska problemen är inget nytt. Vi arbetar med ekonomin hela tiden sedan flera år tillbaka. Vi har olika planer som vi arbetar med, säger Ahlgren-Fagerström.

Kommer komunnen att behöva ansöka om nya anslag från landskapet?

– Det får tiden utvisa, vi arbetar för att vi inte ska behöva göra det. (al)