DELA

Kökar stannar i Mise 2011

Fullmäktige gick på styrelsens föreslagna linje och beslöt att Kökar kvarstår i Ålands Miljöservice, Mise även under 2011.
Samtidigt fortsätter utredningen om eget omhändertagande av sopor och ska redovisas för fullmäktige i december 2010.
Mises utveckling ska följas noggrannt under året som kommer och kommunen ställer även krav på en effektivare hantering av sopor där man ställer sig villig till att vara försökskommun.
I protokollet noteras samtidigt att att kommunen är beredd att lämna kommunförbundet om inte Mises intentioner genomförs eller om utredningen visar på fördelar för Kökars kommun att själva ta hand om sophanteringen efter 2011. (ab)