DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kökar söker 180 000 i likviditetsstöd

Kökars kommun har vänt sig till landskapet med en ansökan om tillfälligt extrastöd för likviditet 2022.

Kommunen som har ett ansträngt kassaflöde efter flera år med underskott ansöker om 180 000 euro i stöd. Beslutet om kommunens ekonomiplan för åren 2024-2025 har bordlagts i väntan på besked om extrastödet.

Landskapsregeringens finanschef Conny Nyholm säger att landskapet har bett Kökars kommun om siffor, men de har inte bifogats till ansökan.

– Vi behöver se nyckeltal. Kostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen, hur årsbidraget och avskrivningar ser ut. Och befolkningsutvecklingen behöver vi veta om. Det är helt enkelt motiveringar till varför kommunen anser att man behöver ett likviditetsstöd. Vi kan inte göra något innan vi får de siffrorna.

– Vi har förstått att de är på väg in de närmaste dagarna.

Lagen löper ut

Att det brådskar hänger ihop med att lagen om tillfälligt likviditetsstöd löper ut vid årsskiftet. Lagen kan förlängas men det kan bli ett glapp i början av året, säger Conny Nyholm.

– Därför är det viktigt att vi får en bedömning och beredningen i början av december. Om det konstateras att Kökar ska ha stöd så behöver det beviljas före julen.

Det beslutet tas i så fall i en enskild föredragning för finansministern Roger Höglund (C). (pd)