DELA

Kökar slutar med gratis dagvård

KÖKAR. I ett försök att locka fler barnfamiljer till Kökar utlovar kommunen i dagsläget ett bidrag till nyfödda, en så kallad storkpeng. Kommunen ger barnfamiljerna 500 euro för födelseåret och 500 euro för året efter födseln, om barnet är skrivet på Kökar vid nästföljande årsskifte.
Kökar erbjuder också gratis dagvård ett halvt år från inflyttning till kommunen, förutsatt att barnet är skrivet på Kökar vid nästföljande årsskifte.
Kommunstyrelsen konstaterade nyligen att de här åtgärderna varken påverkat barnafödandet eller inflyttningen till kommunen. Därför slutar kommunen med det avgiftsfria dagishalvåret. Storkpengen fortsätter man dela ut även i fortsättningen. (ml)