DELA

Kökar skola ska renoveras

Kökar kommun ansöker om landskapsstöd för renovering av skolbyggnaden på grund av fuktskador. Enligt kommunen uppskattas budgeten för projektet till 120 000 euro, men Kökar påpekar i sin ansökan att det inte är säkert att kostnaderna kommer att bli så höga. Kökar har enligt landskapet rätt att få ett stöd på maximalt 24 000 euro.

– Oberoende om den slutliga totalkostnaden understiger 100 000 euro så kommer 20 % av den redovisade summan att ersättas.

Landskapet föreslår att stödet beviljas och betalas ut efter att redovisningen för projektet är klar.

(jo)