DELA

Kökar säger nej till samgång

Den absoluta majoriteten av invånarna på Kökar vill att Kökar fortsatt ska vara en egen kommun. Det framkommer av kommunens enkätundersökning som genomfördes förra veckan och avslutades i måndags.

Totalt svarade 78 personer i enkäten och 75 av dem kryssade i alternativet för en egen kommun som var formulerat att “Kökar skall ha rätt att förbli en egen kommun så länge man vill det”. En person kryssade för alternativet “jag stöder landskapsregeringens förslag om kommunsammanslagning”. Två svaranden har inte tagit ställning.

Flera personer har kommit med egna förslag och kommentarer. En invånare tycker att möjligheten för två skärgårdskommuner borde utredas, medan en annan stöder sammanslagning om ”logistiken förbättras, alla öar behandlas rättvist och får sin del av kakan”. (ff)