DELA

Kökar förebild för Åbolands skärgård

Kökar kan bli en förebild när man i Finland diskuterar hur man ska locka inflyttare till den åboländska skärgården.
I en ledare i Åbo Underrättelser skriver Carina Holm att medan den arbetsföra befolkningen i Finland förutspås minska med 4,3 procent till och med år 2030 så förväntas den på Åland stiga med 10 procent.
Samtidigt har antalet registrerade näringsidkare på Kökar ökat från 18 till 33 under de senaste fem åren, vilket Holm anser vara en mycket positiv utveckling.
Hon nämner hon den period av avgiftsfri dagvård och ”storkpeng” som erbjuds barnfamiljer som flyttar dit, ett behov av tjänster i kommunen som kan locka företagare, och de inflyttningsteam som hjälper den som tänkt flytta till Kökar.
Dessa medel och kanske också andra åländska satsningar anser hon att skulle kunna användas för att locka folk också till Åbolands skärgård och Egentliga Finland, eller hindra att de avfolkas vidare. (fq)