DELA

Kökar får sitt omsorgshem

Det blev andra gången gillt för Kökars planer på ett nytt omsorgboende. Då landskapet inte kunde bevilja tilläggsmedel för en om- och tillbyggnad av det redan befintliga hemmet Sommarängen gjorde kommunen upp planer på ett helt nytt.
I tisdags godkände fullmäktige planerna och i vinter börjar man bygga.
Resultatet, menar kommundirektör Kurt Forsman, är det samma. De äldre i kommunen får ett nytt och fint boende.
– Det känns bra att vi kommit så här långt. Igen, säger han.
Detaljplanering, entreprenörer och ritningarna på om- och tillbyggnaden av Sommarängen fanns redan klara då kommunen måste ändra sina planer.
Det nya projektet är en nybyggnad i sin helhet. Mycket har vunnits tack vare att planerna ändrades. Sprängningar kan undvikas och de boende i Sommarängen behöver inte flyttas.
– Projektets totala kostnad blir 3.290.000 euro och kommunen anhåller om landskapsbidrag på 65 procent av kostnaderna.
Kökars omsorgshem byggs på kommunens mark, cirka 700 meter från Sommarängen. Tomten är belägen vackert belägen och lätt byggbar, den kommunala vägen går invid tomten.
Det finns planer på att Sommarängen blir lägenheter.
– De fyra pensionärsbostäder som finns i byggnaden står förstås kvar, men sen får vi se hur många lägenheter som kan byggas av de andra ytorna.
Enligt Kurt Forsman finns det ett visst tryck på lediga bostäder på Kökar.
– Vi har ingen bostadsreserv alls, därför skulle det vara bra om Sommarängen kunde byggas om.
Nu vill man komma igång så fort som möjligt.
– Realistiskt kan vi börja bygga i vinter, kanske i vår. Men vi hoppas kunna börja ännu tidigare. (ke)