DELA

Kökar får nej till skolskjuts

Det är en kommuns skyldighet att upprätthålla skolskjuts och det får man ersättning för inom ramen för landskapsandelssystemet.

Det är kontentan av landskapets svar på Kökars anhållan om att få 15 000 euro i ersättning för kostnader för skolskjuts med båt.

Landskapet konstaterar att Kökar i egenskap av en kommun i ytterskärgården har en landskapsandel för grundskolan på 39 procent jämfört med landskommunernas 20 procent. (tt-s)