DELA

Kökar drabbat av driftsavbrott

Vid 15:30 tiden på fredagen uppstod ett driftsavbrott i Ålcoms utrustning på Kökar. Vid genomförd felsökning kan konstateras avbrott på fibern som går mellan Föglö, Kallsö och Kökar. Fiberkabeln är Sjöbevakningens och reparationer kan först inledas efter helgen. Tjänster som för närvarande är ur funktion på Kökar är mobiltelefoni, internet och fast telefoni. Mobiltelefonin täcks till viss del upp av masterna som finns i omkringliggande skärgård. Nödsamtal kan fortsättningsvis nyttjas vid behov. Det meddelar Daniel Dahlén på Ålcom i ett pressmeddelande. (ff)