DELA

Kobba Klintar får inte båtstöd

Föreningen Kobba Klintars vänner får inte bidrag på 20 100 euro för inköp av båt och motor för tranporter av varor, utrustning, personal och besökare med funktionsnedsättning till sin ö.

Regeringen avslår anhållan med motiveringen att 2017 års bidrag för investeringar i utrustning redan har fördelats. (tt-s)