DELA

Knappt en miljon i vindkraftsstöd

Landskapsregeringen delar nu ut drygt 900.000 euro i stöd för produktion av förnybar energi som ursprungligen var tänkt att utbetalas 2011 och 2012.
De som får del av stöden är JG Vind i Eckerö, Leovind för de sex vindkraftverken på Båtskären, Ålands vindenergiandelslag för de åtta vindkraftverken i Lemland Knutsboda, Eckerö, Kökar, Vårdö, Föglö och Lumparland, Ålands vindkraftsaktiebolag för de fem vindkraftverken i Lemland, Finström och Sottunga och Ålands skogsägarförbund för vindkraftverket i Knutsboda. Mariehamns bioenergi får stöd för biokraftvärmeverket.
Stödet kompenserar bortfallet av pengarna från elaccisen som togs bort år 2011 när man i riket gick in för ett nytt stöd för förnyelsebar energi. Förklaringen till att det betalas ut först nu är att det tog lång tid att få det godkänt av EU-kommissionen.
I nästa års budget finns inga medel för en fortsättning på det tillfälliga stödet i väntan på att Åland tas med i det nationella tariffsystemet. (ao)