DELA

Knappt 5,3 milj i flitpeng 2012

Skattegottgörelsen för 2012 landar på 5 279 000 euro. Ålandsdelegationen tog beslutet i mitten av december 2013.
Landskapsregeringen antecknade summan för kännedom i går.
Skattegottgörelsen, även kallad flitpengen, räknas ut på basen av de skattepengar som flyter in till staten från Åland. Om Åland sedan betalat skatt ”flitigt” och andelen överskrider 0,5 procent av de direkta skatterna får Åland tillbaka den överstigande delen som en flitpeng. Den delas ut med två års fördröjning.
För år 2011 utbetalades 9 783 000 euro. (ak/ao)