DELA

Klyftan minskar mellan betygen

Högskoleverket i Sverige försöker aktivt se till att åländska och svenska gymnasiebetyg kan värderas så likvärdigt som möjligt i samband med antagningarna till svenska högskolor. Systemet i Sverige håller på att göras om och landskapsregeringen har fått yttra sig om förslaget till hur urvalet till högskoleutbildningar skall se ut.
– I den fortsatta värderingen av åländska betyg har tidigare kunskap om de åländska utbildningarna och beräkningsgrunderna påverkat utformningen av bedömningen av meritpoäng och jämförelsetal. Kunskapen bygger på ett gott samarbete mellan myndigheterna, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.
Trots det vill landskapsregeringen betona vikten av att åländska studeranden redan under gymnasialstadiet väljer rätt studienivå med tanke på fortsatta studier.
– Det är viktigt att vi genom skolornas studiehandledare redan nu informerar om vilka studier som ger ett högre meritvärde, när de åländska betygen skall värderas i samband med den svenska antagningen till högre utbildningar, säger vice lantrådet Britt Lundberg. (tt-s)